Wij zijn hier (2003

Duration: 5'

Texts: Lucebert and Elfriede Jelinek

tenor solo and chamber choir

Not premièred

 

Er is ik
en er is daarin een naam
de lucht verstaat men
maar de mens niet

en er stemmen zeggen
ons is een straat je hebt
een paar voeten vliegen
maar een is alleen

wel mijn weg ik op
en mijn mij ontmoet ik
wij komen bijeen
groet mij
groet mij en wij zijn weg

dat nog talloos is
dat nog taalloos praat
mij versta ik niet

er is ik
en er is daarin een naam
de lucht verstaat men
maar de mens niet

Lucebert

 

Wij zijn hier
Wij zijn bij onszelf
Wij zijn wij
Wij zijn hier thuis

Men vindt ons luid
we dempen onze stemmen niet.
Het hoort bij ons.
De anderen, die hebben geen namen,
die worden nooit beweend
Wij zijn hier, en met recht!
Wij zijn, ouder geworden,
verder gegaan dan we wilden,
maar we komen weerom!
We kijken bij de buren, bang zijn we niet,
we lopen hen onder de voet.
Maar ook als we de geschiedenis zien
als de slachtbank waarop het geluk der volkeren,
de wijsheid der staten
en de deugd der individuen zijn geofferd,
dan nog ontspringt aan het denken
en door het denken
onherroepelijk de vraag:
voor wie, met welk einddoel
deze allerverschrikkelijkste offers zijn gebracht.
Wie is de aanstichter?
Wie sprak de vloek uit?

Elfriede Jelinek (Wolken. Thuis.)