Jacob's ever-failing attempt to reassemble the ladder (2010)

Dedicated to my grandfather

Duration: 13'

fl (picc. /alto flute), ob (cor ang.), 2 clar. (Eb / bass), bassoon, hrn, trp, trb, 2 perc., 2 hrps, pno, 2 vln, vla, vc, db

Commissioned by the Doelen Ensemble

Premièred on march 28th 2010 at De Doelen in Rotterdam by the Doelen Ensemble conducted by Arie van Beek.

 De Jacob in de titel van dit stuk verwijst naar vier verschillende Jacobs die er allemaal iets mee te maken hebben.

 Allereerst is er Jacob, de aartsvader, die in een visioen een ladder zag die de hemel met de aarde verbond waarlangs engelen omhoog en omlaag klommen. Dan is er de grootvader Jacob, die, nadat door een bedrijfsongeval een metaalsplinter zich voor altijd in zijn brein nestelde, een leven lang zijn onhaalbare droom najoeg om schapenboer te worden. Als derde is er de spreekwoordelijke Vader Jacob, wiens toonladder voorgoed kwijt leek te zijn geraakt in de 20e eeuw, en in het stuk plotseling onverwacht zijn neus om de hoek van de deur steekt.

 Tenslotte is er een Jacob die met een engelengeduld blijft proberen de dromen en visioenen van haar 'voorvaderen' te reconstrueren en zo in de onzichtbare ruimte tussen hemel en aarde te plaatsen in de vorm van klanken, ontleend aan een zelfgeconstrueerde ladder.

 De kracht van het visioen (of de herinnering daaraan) is zo overweldigend, dat de vraag of het ooit zal lukken om opnieuw de ladder op te bouwen irrelevant wordt en het desondanks de moeite waard blijft het te blijven proberen. En soms lijkt er dan een achtergebleven engel iets in Jacob's oor te fluisteren....